Dariusz Kaleta

artysta malarz

Moja twórczość jest dla mnie przygodą artystyczną całego życia.
Nie liczy się ile namaluję obrazów, jak je namaluję,
ale już sam fakt bycia artystą,
sam fakt bycia twórcą,
sam fakt bycia malarzem
i człowiekiem sztuki
- czyni mnie człowiekiem szczęśliwym! 

W kręgu
człowieka 
/malarstwo olejne/

Moja
sarmacja 
/malarstwo olejne/

Magiczny Lechistan 
/malarstwo olejne/

Mój antyk

mitologia 
/malarstwo olejne/

Portrety
/malarstwo olejne/

Szkice

Kup wybrany przez siebie obraz lub szkic

copyright Mirosław Szczeglik 2020