copyright Mirosław Szczeglik 2020

Radio

"Darius. Malarz, którego sztuka budzi wyobraźnię" - rozmowa z Dariuszem Kaletą w audycji "Wieczór
z historią" red. Lecha Makowieckiego
Polskie Radio Program Pierwszy listopad 2018


W kolejnej audycji z cyklu "Wieczór z historią" Lech Makowiecki rozmawiał z Dariuszem Kaletą, malarzem inspirującym się historią Polski, twórcą m.in. cyklów: "Moja sarmacja", "Magiczny Lechistan". Dariusz Kaleta skończył Akademię Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem realistycznym. Porównuje się go do takich artystów jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański. Krytycy zaznaczają, że jego sztuka pobudza wyobraźnię. – W moich cyklach chodzi głównie o to, by pokazać kawałek naszej historii, ale w sposób nieco odmienny – mówił malarz.

Gość audycji jest również miłośnikiem husarii. – Nie wiem, czy husarię można nazwać modą. Myślę,
że to raczej wybór serca, ducha. To również bogactwo wizualne - przyznał.

"Sztuka współczesna" - opinia Dariusza Kalety w relacji red. Jarosława Banasia
Polskie Radio Koszalin  lipiec 2019


Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powstała w 1988 roku w najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach ratusza. Było to dzieło życia Jerzego i Adeli Ściesińskich i czas rozwoju galerii.
W 2002 roku konkurs na dyrektora wygrywa młody artysta-malarz Dariusz Kaleta i stawia wysoką poprzeczkę organizowanym wystawom.  Galeria staje się opiniotwórcza i notowana w rankingach wystawienniczych. Jednak w roku 2008 władze samorządowe, kierując się rachunkiem ekonomicznym, degradują placówkę i włączają ją w struktury Regionalnego Centrum Kultury. Galeria traci impet,
a po świetnych czasach pozostaje jej nazwa założycieli państwa Ściesińskich. 
Obecnie galeria zachowuje poziom ze względu na postać kierującego jej pracą aktywnego artysty-malarza Dariusza Kalety i bardziej utożsamiana jest z jego postacią niż z kołobrzeskim środowiskiem artystycznym. 

O to, jak Dariusz Kaleta definiuje sztukę współczesną oraz jaki jest jej odbiór w Kołobrzegu, zapytał
red. Jarosław Banaś.

"Magiczny Lechistan" - wystawa prac Dariusza Kalety w relacji red. Małgorzaty Frymus
Polskie Radio Szczecin  luty 2018

"Magiczny Lechistan" - to tytuł wystawy prac Dariusza Kalety, której wernisaż odbył się w czwartek
w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w Galerii Przedmiotu. Kaleta zajmuje się tradycyjnym malarstwem sztalugowym. Jego urozmaiconą twórczość, w której wyróżnić można liczne inspiracje, cechuje zawsze nadzwyczajna dbałość o artystyczny warsztat. Ma na swoim koncie pięć wystaw indywidualnych. Brał też udział w wielu wystawach zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jest dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu.

artysta malarz

Dariusz Kaleta