copyright Mirosław Szczeglik 2020

W kręgu
człowieka

artysta malarz

Dariusz Kaleta