Dariusz Kaleta

artysta malarz

Szkice

copyright Mirosław Szczeglik 2020