Dariusz Kaleta

artysta malarz

Moja
sarmacja

copyright Mirosław Szczeglik 2020