Dariusz Kaleta

artysta malarz

W kręgu
człowieka 
/malarstwo olejne/

Moja
sarmacja 
/malarstwo olejne/

Magiczny Lechistan 
/malarstwo olejne/

Mój antyk 
mitologia
/malarstwo olejne/

Portrety
/malarstwo olejne/

Szkice

galeria

copyright Mirosław Szczeglik 2020