Dariusz Kaleta

artysta malarz

W kręgu
człowieka

copyright Mirosław Szczeglik 2020